Barvy laky Tomasek

FASÁDYFASÁDNÍ BARVY

 

1. Charakteristika

Barvy na bázi plniv, anorganických a organických pigmentů, speciálních vodních

kopolymerních disperzí, silikonových pryskyřic a speciálních aditiv.

 

2. Použití

Fasádní barvy jsou určeny pro venkovní použití k nátěrům téměř všech typů fasád,

jsou vhodné také pro použití v interiéru.

 

3. Požadavky na podklad pro aplikaci fasádní barvy

• musí být čistý, bez mechanických nečistot a prachu.

• musí být suchý.

• musí být vyzrálý – nesmí vykazovat vysokou alkalitu.

• musí být pevný, nesmí se sprašovat.

• nesmí vykazovat stopy biologického napadení (plísně, houby, řasy atd.).

 

4. Pracovní postup při aplikaci fasádních barev

 Zhodnocení vlhkosti

Měření vlhkosti vlhkoměrem. Měří se na stupnici pro omítky s rozsahem

0–100. Suchý exteriér má hodnotu 10–20. Vlhkost vyšší než 70 signalizuje

nějaký problém, např. špatnou izolaci zdiva, kondenzaci vlivem teplotního

mostu, zatékání dešťové vody apod. Doba schnutí nových omítek závisí jak na

okolní vlhkosti vzduchu a teplotě, tak na vrstvě omítky, kvalitě odvětrávání atd.

U vápenných a vápenocementových omítek nestačí pouze dokonalé vyschnutí,

nutné je i vyzrání omítky.

 Zhodnocení vyzrání – alkality podkladu

Změna zbarvení BARLET INDIKÁTORU v závislosti na pH

(k měření alkality podkladu se doporučuje použít BARLET INDIKÁTOR)

pH < 0 0−7.0 8.0−12.0 >12.0

prostředí silně kyselé kyselé nebo

téměř neutrální alkalické silně alkalické

barva oranžová bezbarvá růžová až fi alová bezbarvá

 Odstranění biologického napadení fasády (řasy, plísně, atd.)

V případě výskytu barevných defektů způsobených biologickým napadením

doporučujeme ošetření fasády přípravkem:

REMAL SANAL V 1406

 Vyrovnání a tmelení podkladů

Na vyrovnání podkladu doporučujeme použít běžné venkovní

vápenocementové štukové omítky. Na tmelení větších spár a trhlin se používájí

venkovní akrylátové tmely. Nedoporučují se tmely silikonové. K vyrovnání

drobných nerovností v interiérech doporučujeme:

REMAL STĚRKA V 5010

 Neutralizace podkladu

K urychlení neutralizace čerstvých, vyschlých vysprávek na fasádách je možné

použít:

REMAL TELSAL V 2026

. Penetrace

Zajistí sjednocení savosti podkladu a jeho zpevnění, vytváří se dokonalý

kontaktní můstek mezi podkladem a barvou. K penetraci se doporučuje použít:

BARLET PENETRA ČNÍ PROSTŘEDEK STANDARD:

– vhodný pro akrylátový a vápenný fasádní systém

BARLET PENETRA ČNÍ PROSTŘEDEK HLOUBKOVÝ:

– vhodný pro akrylátový a vápenný fasádní systém

BARLET SILIKON PENETRA ČNÍ NÁTĚR:

– vhodný pro silikonový fasádní systém

BARLET SILIKÁT PENETRA ČNÍ NÁTĚR:

– vhodný pro silikátový fasádní systém.

 

 

 

 

 

5. Výběr typu fasádní barvy

 

 

 AKRYLÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

– Standard: V provedení hladkém nebo s plnivem, vhodný na téměř všechny typy

fasádních podkladů.

– Plus: Vyznačuje se zvýšenou kryvostí, biocidní ochranou fi lmu před

napadením plísněmi a řasami, vysokou parapropustností, vhodný pro aplikaci

na sanační omítky.

 

 

 SILIKONOVÉ FASÁDNÍ BARVY

– Vyznačují se mimořádnou hydrofobitou, minimálním znečišťováním, obsahují

biocidní ochranu fi lmu před plísněmi a řasami, vysoká kvalita.

 

 SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

– Vyznačují se vysokou paropropustností, s podkladem reagují chemicky za

vzniku nerozpustného křemičitanu vápenatého, vhodné k nátěrům sanačních

omítek a pro nátěry fasád památkových objektů.

– Silikátové barvy s označením AKTIV jsou generačně novým druhem

silikátových barev, které mají vysoký fotokatalytický účinek, způsobují rozklad

toxických látek v ovzduší (NOx, formaldehyd, benzopyren, nikotin atd.) na

vodu H

2O a oxid uhličitý CO2

. Další mimořádnou vlastností je potlačování

a omezování růstu řas, mikroorganizmů, virů a bakterií. Zvláštní vlastností je

 

samočisticí efekt nátěru.

 

 

 VÁPENNÉ FASÁDNÍ BARVY

– Vyznačují se vysokou paropropustností, vytváří na fasádě přírodní vzhled,

jsou vhodné pro nátěry sanačních omítek a památkových objektů.

 

 Tónování fasádních barev

Fasádní barvy se dodávají v odstínu bílém, nebo natónováné dle přání zákazníka.

 

 Volba aplikační techniky

– štětky: kulaté s přírodní štětinou č. 8, 9, 10, hranaté č. 4, 5, 6. Pro aplikaci silikátových barev

se doporučují pouze hranaté štětky.

– válečky: s určením pro aplikaci fasádních barev.

Při aplikaci fasádní barvy doporučujeme penetraci a první nátěr provádět štětkou, další

nátěry aplikovat štětkou nebo válečkem.

 

 Údržba a obnova nátěru

Zlepšení vizuálního vzhledu znečištěné fasády lze dosáhnout opláchnutím vodou.

Po dosažení životnosti 15–20 roků se doporučuje nátěry fasád opakovat při dodržení

technologických postupů.

 Přehled sortimentu fasádních barev:

 

 

 Doporučené TOP výrobky 

  • BARLET AKRYLÁT PLUS                                       
  • BARLET AKRYLÁT STANDARD                   
  • BARLET AKRYLÁT STANDARD S PLNIVEM                  

 

Barvy laky Tomasek


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.